מדיניות פרטיות

PAYSLIPS (" החברה") היא המפתחת והמפעילה של PAYSLIPS – לרבות אתר האינטרנט ושאר השירותים המסופקים על-ידה/

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע.

החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור על המידע שנמסר לה.

החברה משנה את מדניות הפרטיות מעת לעת, בכל אופן בו החברה תשנה באופן מהותי מדינות זו היא תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת דואר אלקטרוני.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע. חלק מהמידע מסרת ביודעין ומזהה אותך באופן אישי. לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, מספר תעודת זהות ("המידע האישי"). כן, תידרש לספק לחברה מידע לעניין בית העסק, לרבות שם העסק, סוגו, כתובתו וכדומה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.

מובהר כי מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי שמסרת, מידע אודות צד שלישי וכן על מידע שנאסף בזמן הגלישה באתר או שימוש בשירותים.

כל מידע אישי על צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כי:

(1) ניתנה לך הסכמתו המפורשת על ידי צד שלישי למסור פרטים אלה לחברה.

(2) אדם זה נתן הסכמה מפורשת לחברה לאסוף, לעבד, להשתמש ולאחסן מידע כאמור במדיניות פרטיות זו וכן בכל הסכם שנכרת בינך ובין החברה.

החברה מתחייבת כאשר מקבלת מקבלים מידע או נתונים באופן המפורט בסעיף זה, היא משתמשת ומעבדת מידע זה בהתאם להוראותיך, החברה לא תשתמש במידע זה מחוץ מהיקף הפעילות המפורט להלן, אלא אם תידרש לכך על פי דין.

כאמור, מסירת המידע האישי נעשית מרצון. המידע הנמסר לחברה, לרבות המידע האישי, נחוץ ליצירת חשבונך ולמתן השירותים. נדגיש, כי בכל שלב תוכל לבקש להפסיק לקבל חומר שיווקי או מידע תפעולי אחר מהחברה וזאת ע"י משלוח דוא"ל לכתובת ____________________ או לחיצה על לחצן "הסר", המופיע בכל הודעה של החברה המכילה חומר שיווקי.

החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, ואת כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה. ראה להלן לעניין השימוש ב-Cookies.

החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך ("המידע"), וברישומך לשירותים (לרבות רישום לאתר) ובעצם השימוש בהם הנך מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע כאמור למטרות הבאות:

 • הצגת נתונים ללקוח, לרבות גישה או שימושיות לשירותים.
 • לנטר את השימוש של הלקוח בשירותים.
 • שיפור השימושיות של השירותים שמספקת החברה.
 • זיהוי ומניעה של שימושים לא נאותים.
 • אכיפת תנאי השימוש של החברה.
 • שליחת דוא"ל ללקוחותיך, במסגרת השירותים ולבקשתך.
 • לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה.
 • שימוש בתוסף הסליקה, בדף סליקה של צד ג'.
 • דיוור וקשר עם לקוחות.

ככל שאינך מעוניין שהחברה תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים (לרבות להירשם לאתר).

הינך מתחייב כי כל מידע או תוכן שתספק לחברה למטרת פרסומו, לא מכיל מידע אישי אודותיך או אודות צד שלישי אחר.

בכפוף להסכמה מפורשת שלך החברה עשויה להשתמש במידע לצרכים שיווקיים כמפורט להלן:

 • לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי ("חומר שיווקי") אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS, או בכל אמצעי תקשורת אחר.
 • הבסיס המשפטי לעיבוד המידע האישי שלך לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי הוא הסכמתך המפורשת.

קבלת חומר שיווקי יעשה במקרים הבאים:

 1. אם רכשת שירותים מהחברה.
 2. ביקשת מידע לעניין שירותי החברה.
 3. אם הסכמת לקבל חומר שיווקי, תוכל לבקש מהחברה או מכל צד שלישי כאמור להפסיק לשלוח לך חומר שיווקי בכל עת.

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למדיניות הפרטיות, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב, ישראל. הדין שיחול על מדיניות הפרטיות יהיה הדין הישראלי.

מאגר מידע

הנתונים שמסרת וכן הנתונים שנאספו אודותיך כמפורט במדיניות פרטיות זו יישמרו במאגר המידע של החברה, שמספרו ______________ (" מאגר המידע") ובאחריותה. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (" חוק הגנת הפרטיות").

כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. המידע שאדם עיין במידע עליו ומצא כי נפל בו פגם ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו והחברה תבחן זאת ותתקן במידה והדבר דרוש תיקון. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת הדוא"ל של החברה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, וזאת אלא אם החברה נדרשת לשמור את המידע על פי חוק.

החברה עושה ככל העולה על ידה בכדי לשמור על אבטחת מידע. פעולות אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אך החברה אינה יכולה להעניק ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

בנוסף, החברה מגבילה את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול האתר ומתן השירותים. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, החברה אינה מתחייבת כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

אבטחת המידע שלך חשובה לחברה. כאשר אתה מזין מידע אישי או רגיש באתר, החברה מצפינה מידע זה באמצעות טכנולוגיית הצפנה מאובטחת (SSL).

חובת הלקוח: אין לגלות או לחלוק עם כל צד שלישי את הסיסמה שבה אתה משתמש לצורך גישה לאתר, ויש להחליפה לעיתים קרובות. בכל פעם כשאתה מסיים לעשות שימוש באתר, יש להתנתק מהאתר, כדי שאף גורם בלתי מורשה לא יוכל להשתמש באתר בשמך.

החברה תשמור מידע אודותיך לפי הצורך כדי לספק לך את השירותים, לאפשר לך לגשת למידע אודותיך גם לאחר סיום מתן השירותים, לפעול בהתאם לדין החל, לפתור סכסוכים ו/או לאכוף את ההסכמים בינך ובין החברה.

אם המידע האישי שלך משתנה, או אם אינך מעוניין עוד להשתמש בשירותים או לגשת לאתר, תוכל לתקן, לעדכן, למחוק או להשבית את המידע אודותיך על ידי שליחת דוא"ל לחברה באמצעות פרטי הקשר המפורטים במסמך זה.

החברה תוכל לספק לך מידע או לתקן כל אי-דיוקים כאמור, בכפוף לשיתוף הפעולה שלך לבקשת ממך לאמת את זהותך בטרם למלות את בקשתך.

יש לשים לב כי:

 • מחיקת מידע- ייתכן שיחולו עיכובים טכנולוגיים מהשרתים ומהאחסון.
 • מידע אגרגטיבי ו/או בלתי מזוהה והשימוש בו ימשך כמפורט במדיניות פרטיות זו.
 • במידת הצורך, החברה רשאית לשמור מידע על מנת לעמוד בהתחייבויותיה המשפטיות, המיסויות או החשבונאיות, לפתור סכסוכים, לנהל סיכוני אבטחה או לאכוף את ההסכמים שלה.
 • בהתאם, אף אם תפסיק להשתמש בשירותים, ישמר מידע על מנת לעמוד בהתחייבויות החברה כאמור, וכדי לאפשר לך לגשת למסמכים הנוגעים לך בכל עת.

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע. אנו מאחסנים מידע באתרים שונים ובשרתים לרבות באתרים המבוססים על טכנולוגיית ענן.

העברה בינלאומית של המידע- החברה היא חברה גלובלית, עם לקוחות ברחבי העולם. השירותים והאתר מופעלים באמצעות שרתים הנמצאים בישראל ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

הנך מסכים הסכמה בלתי חוזרת ובלתי מותנת לכך שהחברה רשאית לאחסן, להשתמש, לעבד, להעביר מידע זה בהתאם למדיניות פרטיות זו במקומות שונים בעולם, כולל מדינות מחוץ לישראל, שבהן עשויים לחול כללים ותקנות שונים לעניין ההגנה על הפרטיות.

החברה מקבלת על עצמה את אחריות להגן המידע האישי שלך, בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים, לרבות, חוק הגנת המידע האירופי (GDPR) 2016 של האיחוד האירופי וכן מדיניות פרטיות זו.

גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.

החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

במסגרת שירות "Payslips", ללקוחותיה בלבד.

חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע. אלא אם כן לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.

החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים.

במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים הסולקים עבור החברה.

במסגרת האתר והשירותים, ייתכן ויופיעו קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. החברה אינה אחראית על מדיניות הפרטיות באותם אתרים, וממליצים לך לבדוק בעצמך את אותה מדיניות פרטיות, בכל מקרה ובכל אתר.

החברה לא אחראית בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

Cookies

“Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש בשירותים וכאשר אתה מבקר באתרים אחרים.

בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיה.

באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש ("ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

אם אתה מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה- Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.