בדיקת דו"חות נוכחות

דו"ח הנוכחות לעיתים קרובות בחברות מופק עם שגיאות עקב הכנסת נתונים שגויים בשל הפקה ידינית ולחילופין עקב חוזה של העובד שהוכנס בצורה שגויה לתוכנת הנוכחות ביחס לקבוע בחוק או בצו ההרחבה של אותו ענף.
המערכת בודקת את דו"ח הנוכחות ומוציאה דו"ח מפורט אילו רכיבים מגיע לעובד בהתייחסות לזמן הפסקה, התפקיד של העובד ותחום העיסוק שלו.