בדיקת הפקדות פנסיוניות לעובדים

לכל ענף יש את רכיבי השכר שעליהם מפקידים לפנסיה ואת אחוזי ההפקדה שלו. בנוסף, בכל כמה שנים עולה אחוז ההפקדה לפנסיה בעקבות הסכמים קיבוציים.
המערכת קוראת את תלושי השכר בבת אחת של מאות עובדים ויודעת לחשב באופן מדוייק את הרכיבים השונים ולעדכן אם יש הפרשים לגבי כל עובד ועובד.