בדיקת תלושי שכר של עובדים

תלוש השכר מורכב מעשרות רכיבים שבחלקם הדין משתנה מעת לעת.
המערכת קוראת תלושי שכר של מאות עובדים ומזהה בהתאם לדרישת הלקוח חריגות ושגיאות שהתבצעו הן לטובת העובד והן לטובת המעסיק ביחס לדין ומוציאה דו"ח מסודר ביחס לזכויות של העובד.