דו"ח מפורט לזיהוי הפרשי שכר עבודה

הפעם בין דו"ח הנוכחות והזנת נתונים לדו"ח השכר יוצר שגיאות רבות. המערכת קולטת את תלוש השכר ודו"ח הנוכחות של העובד ומוציאה פירוט לגבי כל רכיב ורכיב מדו"ח הנוכחות אם חושב באופן התואם את הדין ואם לא מה ההפרש שיש לשלם או לקבל חזרה מהעובד.