דו"ח עלויות מעביד

מעסיקים רבים לא יודעים מה העלות האמיתית של העובד בגלל המיסים, הפנסיות ורכיבים שאינם מופיעים בתלוש השכר ולא נמצאים כחלק מהשכר נטו שמעבירים לעובד בתחילת החודש. יתרה מכך, לא יודעים כמה עולה להשאיר את העובד הספציפי שעות נוספות ואם זה השתלם בסופו של יום.
המערכת מציגה דו"ח מפורט לגבי כל עובד ועובד והעלויות הראשיות והמשניות בהעסקה שלו ואף יודעת לעשות השוואות בין העובדים השונים.